Storforsen

Verksamheten omfattar fem platser för ensamkommande flyktingpojkar mellan åldrarna 13-18 år. Pojkarna har tillgång till egna rum men delar på gemensamma utrymmen som kök, tv-rum och toalett.