Vildhussen

Verksamheten omfattar fem (5) platser för och flickor och pojkar i åldrarna 13 t.o.m. 18 år med brister i känslomässig utveckling, identitetsproblematik och/eller brister i skolgången.

Ungdomarna kan även ha beteendeproblematik, såsom exempelvis utagerande eller självdestruktivitet, överaktivitet, svårigheter i att hantera sociala kontakter och relationer.

Ungdomarna kan ha vistats i olämpliga miljöer, umgåtts med kamrater som är kända hos polis och socialtjänst, påträffats berusade eller återkommande konflikter med andra människor.
De kan även ha skolkat eller vistats i skolan men uteblivit från lektionerna. I de fall det behöves bearbetning av tidigare trauma har vi etablerad kontakt med terapeut.